CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 95/BC-UBND

BÁO CÁO Số liêu quyết toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

15/03/2023

3/15/2023

Báo cáo 96/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

15/03/2023

3/15/2023

Báo cáo 94/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I; nhiệm vụ công tác quý II năm 2023

15/03/2023

3/15/2023

Báo cáo 10/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quý I và Chương trình công tác Quý II năm 2023 của HĐND huyện

20/03/2023

3/20/2023

Kế hoạch 54/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2023

15/03/2023

3/15/2023

Quyết định 606/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý chuyển kinh phí cấp tạm ứng từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2022 sang năm 2023

22/03/2023

3/22/2023

Quyết định 605/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý chuyển kinh phí tạm ứng từ ngân sách huyện năm 2022 sang năm 2023

22/03/2023

3/22/2023

Kế hoạch 67/KH-UBND

KẾ HOẠCH Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2023

24/03/2023

3/24/2023

Kế hoạch 12/KH-UBND

KẾ HOẠCH Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ

19/01/2023

1/19/2023

Kế hoạch 41/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, hướng dẫn về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện năm 2023

02/03/2023

3/2/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai