CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 12/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

06/01/2023

1/6/2023

Kế hoạch 06/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 ( AstraZeneca) được phân bổ trên địa bàn huyện Đức Cơ

06/01/2023

1/6/2023

Kế hoạch 03/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Cơ

05/01/2023

1/5/2023

Kế hoạch 198/KH-UBND

KẾ HOẠCH Giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn huyện Đức Cơ

15/12/2022

12/15/2022

Nghị Quyết 159/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Nghị Quyết 158/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Nghị Quyết 162/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương và các Chương trình Mục tiêu quốc gia

21/12/2022

12/21/2022

Nghị Quyết 161/NQ-HĐND

Nghị quyết xem xét, cho ý kiến về danh mục và mức vốn bố tró cho từng dự án sử dụng vốn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Nghị Quyết 160/NQ-HĐND

Nghị quyết xem xét, cho ý kiến về danh mục và mức vốn đầu tư cho từng dự án sử dụng Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Quyết định 3049/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách bổ sung cho các đơn vị

29/12/2022

12/29/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai