CHUYÊN MỤC

 

Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
tham gia góp ý dự thảo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 05/08/2022 09/08/2022
Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phan Thanh Tâm và bà Nguyễn Thị Ánh Thuỷ 12/05/2022 12/06/2022
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 01/04/2022 30/04/2022
Thông báo về việc thu hồi đất và giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Lê Thị Hồng 28/03/2022 28/04/2022
19/TB-UBND ngày 23/3/2022 Thông báo về việc thu hồi đất đã cấp cho ông Phan Văn Lam 25/03/2022 25/04/2022
dự thảo Quyết định bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành liên quan đến công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố 11/02/2022 21/02/2022
Về việc xin góp ý kiến vào dự thảo Phương án phát triển huyện Đức Cơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong báo cáo đề xuất Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 30/12/2021 30/01/2022
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình: Công viên Đức Cơ 16/10/2021 16/11/2021
Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, cử tri về Dự thảo Phương án hạn chế khai thác nước dưới đất 14/10/2021 14/11/2021
Thông báo thu hồi đất Để thực hiện công trình: Tuyến giao thông biên giới cấp bách huyện Đức Cơ 10/09/2021 10/10/2021
Thông báo về việc Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về phương án hạn chế khai thác nước dưới đất 31/08/2021 10/09/2021
Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường liên xã Ia Krêl-Ia Kla huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (giai đoạn 5) 26/08/2021 26/09/2021
Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình: Đường liên xã Ia Krêl-Ia Kla huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (giai đoạn 5) 26/08/2021 26/09/2021
Lấy ý kiến về Quyết định thu hồi GCN quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phạm Như Phúc-bà Lê Thị Hương địa chỉ thường trú tại: Thôn Ia Kle, xã Ia Nan 19/08/2021 19/09/2021
1299/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp ho hộ bà Nguyễn Thị Phú, địa chỉ thường trú: Làng Nú, xã Ia Nan 01/08/2021 01/09/2021
Tham gia góp ý kiến, lựa chọn 1/10 logo để làm logo huyện Đức Cơ 07/07/2021 15/07/2021
958/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 30/06/2021 30/07/2021
910/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 Quyết định về việc thu hồi, huỷ giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho ông Trần Quốc Hưng, địa chỉ thường trú: Lang Bi, xã Ia Dom 22/06/2021 22/07/2021
36/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư TDP 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ , tỉnh Gia Lai 10/06/2021 10/07/2021
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2030 09/06/2021 09/07/2021
795/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 Quyết định về việc thu hồi GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ia Krêl đã cấp cho hộ ông Rơ Mah Blum 02/06/2021 02/07/2021
699/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 Quyết định thu hồi quyền sử dụng đất đã cấp GCN quyền sử đụng dất cho hộ ông, bà: Nguyễn Phùng Kiềm và Phan Văn Tuyên, cùng trú tại Thôn Ia Đao xã Ia Nan huyện Đức Cơ 19/05/2021 19/06/2021
700/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 Quyết định thu hồi quyền sử dụng đất đã cấp GCN quyền sử đụng dất cho hộ ông, bà: Ksor Thu trú tại thôn Mook Đen, huyện Đức Cơ 19/05/2021 19/05/2021
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư TPD 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 01/04/2021 11/05/2021
167/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 QUyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho hộ bà Phạm Thị Mai, địa chỉ thường trú: Thôn Ia Mút xã Ia Dom 05/03/2021 05/04/2021
100/QĐ-UBND ngày 21/1/2021 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSD đất thuộc quyền sử dụng của ông Phạm Văn Hùng và bà Phạm Thị Hà 21/01/2021 21/02/2021
Quyết định về việc thu hồi và huỷ GCN quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Thanh Sang, bà Trần Thị Trầm địa chỉ Thôn Ia Mút, xã Ia Dom 14/01/2021 14/02/2021
Quyết định về việc thu hồi đất của ông Phan Văn Hùng thường trú tại thôn Chư Bồ 2, xã Ia Kla huyện Đức Cơ 13/01/2021 13/02/2021
Quyết định về việc thu hồi QSD thửa đất số 02 và 18, tờ bản đồ số 03 và 18 đã cấp GCN QSD đất cho hộ ông Lê Đức Hải tại xã Ia Dơk huyện Đức Cơ 07/01/2021 07/02/2021
Lấy ý kiến về Quyết định về việc thu hồi đất của ông Hoàng Văn Tuấn, bà Trương Thị Dung địa chi thường trú: Thông Chư Bồ 1, xã ia Kla, huyện Đức Cơ 31/12/2020 12/01/2021
Lấy ý kiến góp ý QUYẾT ĐỊNH Quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/12/2020 07/01/2021
Lấy ý kiến QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm và biện pháp thi hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV 24/12/2020 17/01/2020
Quyết định về việc thu hồi đất ông Nguyễn Đình Phương- bà Phan Thị Yến địa chỉ thường trú: Thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai 07/12/2020 07/01/2021
Quyết định thu hồi quyền sử dụng thửa đất số 21, 24 tờ bản đồ số 8 đã cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ ông, (bà): Nguyễn Văn Tuynh 25/11/2020 25/12/2020
Quyết định về việc thu hồi và huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 25/11/2020 25/12/2020
Quyết định về việc thu hồi đất của ông Hồ Hữu Kim thường trú tại TPD 4 TT Chư Ty- Đức Cơ 19/11/2020 19/12/2020
Lấy ý kiến về Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Siu Tuêl và Ksor H' Dim cư trú tại Làng Chan xã Ia Pnôn 21/10/2020 21/11/2020
Lấy ý kiến về Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hà Trọng Sơn và bà Nguyễn Thị Tính cư trú tại thông Đồng Tâm II xã Ia Din 21/10/2020 21/11/2020
1570/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 Quyết định về việc thu hồi đất ông Rơ Mah Pũm và bà Siu H' Vẽl địa chỉ làng Grôn xã Ia Kriêng huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai 08/10/2020 08/10/2020
Lấy ý kiến về Quyết định thu hồi GCN quyền sử dụng đất của ông RChâm Põk - bà Rơ Lan Chít tại xã Ia Dom 08/10/2020 08/10/2020
Lấy ý kiến về việc điều chỉnh danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 08/10/2020 08/11/2020
35/TB-UBND ngày 31/8/2020 Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất đối với ông Rơ Châm Põk và bà Rơ Lan Chit thuộc xã Ia Dom 10/09/2020 10/10/2020
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Rơ Châm Uên - bà Rơ Mah H' Phương tại xã Ia Krêl 01/09/2020 01/10/2020
Trả lời khiếu nại của bà Vũ Thị Ràng 27/08/2020 27/09/2020
Quyết định thu hồi và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông(bà) Lê Hồng Khang, tại Ia Kha, huyện Ia Grai 10/08/2020 10/09/2020
Lấy ý kiến về Quyết định thu hồi và huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Rơ Mah Kluck 04/08/2020 04/09/2020
Lấy ý kiến về Quyết định về việc thu hồi GCN quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Ksor H' Phiỡn thường trú tại làng Sung Le xã Ia Kla 30/07/2020 30/08/2020
Lấy ý kiến về Dự thảo Kế hoạch tuyển dụng viên chức 17/07/2020 17/08/2020
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Ràng 16/07/2020 30/07/2020
Lấy ý kiến về Quyết định về việc thu hồi, huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 1 hộ gia đình, cá nhân tại xã Ia Dơk 13/07/2020 13/07/2020
Lấy ý kiến về Quyết định về việc thu hồi và cấp mới GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với ông Lê Văn Dũng và bà Phạm Thị Liễu 09/07/2020 09/08/2020
Lấy ý kiến về Quyết định thu hồi và huỷ GCN quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Ngọc Đấu - bà Trần Thị Mạnh tại xã Ia Dom 07/07/2020 08/07/2020
Lấy ý kiến về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Như và ông Ngô Quang Hồng 04/07/2020 20/07/2020
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai 17/06/2020 27/06/2020
Lấy ý kiến về Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt danh sách hỗ trợ cho đối tượng Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 (đợt 3) 17/06/2020 17/07/2020
Lấy ý kiến về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Ngọc Đầu - bà Trần Thị Mạnh 17/06/2020 27/06/2020
Quyết định về việc thu hồi quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Rơ Lan Lỡi và bà Kpuih H' Kuắt 13/06/2020 13/07/2020
Quyết định thu hồi và huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Rơ Căm H' Dal tại xã Ia Dom 13/06/2020 13/07/2020
Lấy ý kiến về Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Ia Dom 10/06/2020 10/06/2021
Quyết định thu hồi đất ông Rơ Lan Quyết - bà Siu H' Thiên 24/05/2020 24/06/2020
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII 12/05/2020 25/05/2020
Tham gia ý kiến vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 25/04/2020 09/05/2020
Đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 12/03/2020 02/04/2020
Lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn công tác biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp năm 2020 06/03/2020 12/03/2020
Góp ý Kế hoạch hành động vì màu xanh Biên giới giai đoạn 2020-2025 26/02/2020 10/03/2020
Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai công tác tiếp nhận công dân Việt nam từ Trung Quốc và các nước có dịch về nước 26/02/2020 03/03/2020
Về triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch 12/02/2020 02/03/2020
XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ HUYỆN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ ĐỂ HUYỆN ĐỨC CƠ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 09/02/2020 19/03/2020
Dự thảo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 03/02/2020 02/03/2020
DỰ THẢO THUYẾT MINH LẬP NHIỆM VỤ QUI HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 10/01/2020 19/01/2020
tham gia góp ý dự thảo Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/01/2020 04/02/2020
tham gia góp ý dự thảo Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/01/2020 04/02/2020
Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TT Chư Ty, huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2025 23/12/2019 23/12/2020
Quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thôn Đồng Tâm 1, xã Ia Din 23/12/2019 30/12/2019
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thuỷ lợi làng Poong, xã Ia Dơk 23/12/2019 30/12/2019
Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2020-2024 23/12/2019 23/05/2020
Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT 20/12/2019 24/12/2019
Lấy ý kiến dự thảo Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Đức Cơ 26/09/2019 06/10/2019
Quyết định về việc thu hồi QSD thửa đất số 44;84;107;113, tờ bản đồ số 01 đã cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông Nguyễn Văn Sức 26/09/2019 06/10/2019
Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Mở rộng Di tích lịch sử chiến thắng Chư Ty 25/09/2019 01/10/2020
Về việc tổ chức lấy ý kiến của cơ quan tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia lai đến năm 2035 18/05/2018 18/06/2018
Quyết định về việc phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai 02/06/2016 02/07/2016

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai