CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 671/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất cấp cho hộ bà Nguyễn Huy Thảng

27/03/2023

3/27/2023

Quyết định 668/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất cấp cho hộ bà Ksor H' Đõi

27/03/2023

3/27/2023

Quyết định 664/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 20/3/20217 của UBND huyện về việc Quyết định cho bà Lê Thị NyTrinh thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu sản xuất kinh doanh tập trung

27/03/2023

3/27/2023

Quyết định 665/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 20/3/20217 của UBND huyện về việc Quyết định cho ông Lê Thị Ái Trinh thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu sản xuất kinh doanh tập trung

27/03/2023

3/27/2023

Quyết định 666/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 29/6/20217 của UBND huyện về việc Quyết định cho ông Lê Hữu Thọ thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu sản xuất kinh doanh tập trung

27/03/2023

3/27/2023

Quyết định 667/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 29/6/20217 của UBND huyện về việc Quyết định cho ông Trần Văn Cấp thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu sản xuất kinh doanh tập trung

27/03/2023

3/27/2023

Kế hoạch 22/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2023

15/02/2023

2/15/2023

Quyết định 371/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Công nhận thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

24/02/2023

2/24/2023

Báo cáo Công khai Giấy phép Môi trường của Dự án đầu tư trạm trộn bê tông nhựa nóng

Công khai Giấy phép Môi trường của Dự án đầu tư trạm trộn bê tông nhựa nóng

15/02/2023

2/15/2023

Quyết định 201/QĐ-UBND

Quyết định công bố hiện trạng rừng trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2022

31/01/2023

01/31/2023


|<<1 2>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai