CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo thuyết minh Báo cáo thuyết minh

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI

10/09/2023

9/10/2023

Quyết định 533/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

08/09/2023

9/8/2023

Thông báo 04/TB-TNMT

THÔNG BÁO Về việc tiếp tục tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại xã Ia Nan và thị trấn Chư Ty

08/09/2023

9/8/2023

Quyết định 1797/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông (bà) Rơ Mah Huan

24/08/2023

8/24/2023

Quyết định 44/TB-UBND

Thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Rơ Châm Đên

24/08/2023

8/24/2023

Quyết định 1800/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Siu H' Pram và hộ ông Lã Văn Sơn và bà Trần Thị Sen

24/08/2023

8/24/2023

Quyết định 1798/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Siu H' Pram và hộ ông (bà): Lê Hùng Vương - Hồ Thị Ánh

24/08/2023

8/24/2023

Quyết định 1831/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất của ông Hồ Hữu Tân và bà Bùi Thị Hằng

28/08/2023

8/28/2023

Thông tư 24/2023/TT-BCA

Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

01/07/2023

7/01/2023

Quyết định 726/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ đất ở thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và niềm núi năm 2023

07/04/2023

4/7/2023


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai