CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 114/KH-UBND

Kế hoạch đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư trên địa bàn huyện Đức Cơ

28/07/2021

7/28/2021

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 20217-2021" huyện Đức Cơ năm 2021

21/05/2021

5/21/2021

Kế hoạch 81/KH-UBND

Kế hoạch phát triển Du lịch huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2025

24/05/2021

5/24/2021

Kế hoạch 84/KH-UBND

Kế hoạch phát triển nhà ở đô thị trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2021

27/05/2021

5/27/2021

Kế hoạch 269/KH-UBND

KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021

22/06/2021

6/22/2021

Kế hoạch 91/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện năm 2021

04/06/2021

6/4/2021

Kế hoạch 78/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án " Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp

21/05/2021

5/21/2021

Kế hoạch 75/KH-UBND

Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

18/05/2021

5/18/2021

Kế hoạch 57/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021

12/04/2021

4/12/2021

Kế hoạch 57/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) Cho đối tượng từ 49 tháng tuổi đến người lớn không giới hạn độ tuổi trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2021

07/04/2021

4/7/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai