CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 69/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường: Cù Chính Lan, Ngô Mây, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bỉnh Khiêm

20/08/2021

8/20/2021

Nghị quyết 68/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa đường giao thông làng Khóp, Krol, Krêl, xã Ia Krêl

20/08/2021

8/20/2021

Nghị quyết 67/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An (Đoạn từ đường Quang Trung đến đường liên xã).

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 78/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 77/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Sân vận động huyện Đức Cơ

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 76/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu giết mổ gia súc tập trung

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 74/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Điểm tham quan du lịch cây di sản Việt Nam

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 84/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Di tích lịch sử chiến thắng Chư Ty.

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 83/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án đường liên xã Ia Krêl – Ia Kla, huyện Đức Cơ

19/08/2021

8/19/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai