CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 54/TB-VP

THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo và công chức, nhân viên của Văn phòng HĐND - UBND huyện

15/11/2022

11/15/2022

Quyết định 2451/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ đất ở thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

17/10/2022

10/17/2022

Quyết định 2450/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

17/10/2022

10/17/2022

Quyết định 1901/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Ban chỉ huy quân sự huyện

26/08/2022

8/26/2022

Quyết định 2266/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 2265/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 2264/QĐ-UBND

Quyết định dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 2263/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 833/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư ty đến xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ gia đoạn 3

22/03/2022

3/22/2022

Quyết định 280/QĐ-UBND

Quyết định công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022

25/01/2022

1/25/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai