CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 45/TB-UBND

Thông báo kết luận Phiên họp thành viên UBND huyện tháng 07năm 2021

29/07/2021

7/29/2021

Kế hoạch 01/KH-TĐB

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XII

08/07/2021

7/08/2021

Báo cáo 306/BC-UBND

Báo cáo Thuyết minh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất huyện Đức Cơ

28/06/2021

6/28/2021

Báo cáo 309/BC-UBND

Báo cáo Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022

29/06/2021

6/29/2021

Báo cáo 291/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư xây dựng tại UBND huyện Đức Cơ

21/06/2021

6/21/2021

Báo cáo 223/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá hiệu quả, chất lượng sử dụng các cơ sở nhà, đất đối với việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn huyện Đức Cơ

28/05/2021

5/28/2021

Báo cáo 241/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021

31/05/2021

5/31/2021

Báo cáo 259/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

08/06/2021

6/08/2021

Báo cáo 279/BC-UBND

BÁO CÁO kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 th n đầu năm 2021 và phương hướng , nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2021

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 1936/QĐ-UBND

Quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021

24/12/2020

12/24/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai