CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1865/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

06/09/2023

9/6/2023

Quyết định 720/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 3)

03/04/2023

4/03/2023

Quyết định 1766/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kế hoạch hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây Điều theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

21/08/2023

8/21/2023

Quyết định 1765/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán kinh phí Tiểu dự án 1 Dự án 10 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

20/08/2023

8/20/2023

Quyết định 1759/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án: Sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Le 2, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

18/08/2023

8/18/2023

Báo cáo 95/BC-UBND

BÁO CÁO Số liêu quyết toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

15/03/2023

3/15/2023

Báo cáo 96/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

15/03/2023

3/15/2023

Báo cáo 94/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I; nhiệm vụ công tác quý II năm 2023

15/03/2023

3/15/2023

Quyết định 606/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý chuyển kinh phí cấp tạm ứng từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2022 sang năm 2023

22/03/2023

3/22/2023

Quyết định 605/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý chuyển kinh phí tạm ứng từ ngân sách huyện năm 2022 sang năm 2023

22/03/2023

3/22/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai