CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 464/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý chuyển nguồn kinh phí vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 sang năm 2023

02/03/2023

3/2/2023

Báo cáo 53/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

14/02/2023

2/14/2023

Quyết định 201/QĐ-UBND

Quyết định công bố hiện trạng rừng trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2022

31/01/2023

01/31/2023

Báo cáo 28/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01; nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023

02/02/2023

2/2/2023

Quyết định 12/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

06/01/2023

1/6/2023

Quyết định 3049/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách bổ sung cho các đơn vị

29/12/2022

12/29/2022

Quyết định 2598/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ đất sản xuất (bằng hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề) thuộc CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

02/11/2022

11/2/2022

Quyết định 2597/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt (phân tán) thuộc CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và Miền núi năm 2022

02/11/2022

11/2/2022

Quyết định 2743/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 5)

24/11/2022

11/24/2022

Quyết định 2836/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn huyện

05/12/2022

12/5/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai