CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 91/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện năm 2021

04/06/2021

6/4/2021

Quyết định 731/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020

26/05/2021

5/26/2021

Kế hoạch 64/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đức Cơ năm 2021

27/04/2021

4/27/2021

Báo cáo 197/BC-UBND

Báo cáo Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021

10/05/2021

5/10/2021

Quyết định 396/QĐ-UBND

Quyết định Công nhận các thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

07/04/2021

4/7/2021

Tờ trình 22/TTr-UBND

Tờ trình về việc thẩm định, xét, công nhận xã Ia Krêl và Ia Nan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

23/02/2021

2/23/2021

Công văn 280/DM-UBND

Đề xuất nguồn vốn Dự án VNSAT năm 2021

23/02/2021

2/23/2021

Báo cáo 97/BC-UBND

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 03 năm 20218-2020 trên địa bàn huyện

05/03/2021

3/5/2021

Báo cáo 100/BC-UBND

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí nguồn ngân sách tỉnh đã tạm ứng thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

09/03/2021

3/9/2021

Báo cáo 820/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đức Cơ

31/12/2020

12/31/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai