CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giấy phép 46/GPXD

Cấp giấy phép xây dựng cho ông Trần Văn Trung

26/06/2023

6/26/2023

Giấy phép 45/GPXD

Cấp giấy phép xây dựng cho ông Đinh Văn Bài

26/06/2023

6/26/2023

Giấy phép 44/GPXD

Cấp giấy phép xây dựng cho bà Hoàng Thị Hồng Vi

23/06/2023

6/23/2023

Giấy phép 43/GPXD

Cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Hoàn

20/06/2023

6/20/2023

Giấy phép 42/GPXD

Cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Sĩ Huân

20/06/2023

6/20/2023

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai