CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023

08/07/2022

7/08/2022

Báo cáo 21/BC-HĐND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2022

20/07/2022

7/20/2022

Báo cáo 09/BC-HĐND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 5, chương trình công tác tháng 6 năm 2022

25/05/2022

5/25/2022

Nghị quyết 110/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022

28/04/2022

4/28/2022

Nghị quyết 109/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

28/04/2022

4/28/2022

Quyết định 1044/QĐ-UBND

Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

20/04/2022

4/20/2022

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/04/2022

4/15/2022

Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/04/2022

4/15/2022

Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/04/2022

4/15/2022

Chương trình 38-CTr/HU

Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

21/04/2022

4/21/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai