CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 309/BC-UBND

Báo cáo Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022

29/06/2021

6/29/2021

Chương trình 19-CTr/HU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, về xây dựng thị trấn Chư Ty đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2021 -2025

21/06/2021

6/21/2021

Chương trình 20-CTr/HU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, về giảm nhanh hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 -2025

21/06/2021

6/21/2021

Chương trình 428/CT-HĐND

Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện quý III năm 2021

22/06/2021

6/22/2021

Thông báo 143/TB-HĐND

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021

Báo cáo 291/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư xây dựng tại UBND huyện Đức Cơ

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 372/QĐ-UBND

Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 năm 2021-2022 dùng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/06/2021

6/22/2021

Báo cáo 81/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

25/06/2021

6/25/2021

Báo cáo 223/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá hiệu quả, chất lượng sử dụng các cơ sở nhà, đất đối với việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn huyện Đức Cơ

28/05/2021

5/28/2021

Báo cáo 241/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021

31/05/2021

5/31/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai