CHUYÊN MỤC

Hồ sơ tài liệu kiểm chứng ISO các năm
 
 
STT Hồ sơ năm
1 Năm 2020
2 Năm 2021 cấp huyện
3 Năm 2021 các xã, thị trấn
4 Năm 2022 huyện Đức Cơ
5 Năm 2022 các xã, thị trấn
6  
7  
8  
9  
10  
11  
   

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai