CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 2213/UBND-KT

Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, cử tri về Dự thảo Phương án hạn chế khai thác nước dưới đất

14/10/2021

10/14/2021

Báo cáo 506/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

30/09/2021

9/30/2021

Công văn 1884/UBND-KT

Hướng dẫn lập Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

06/09/2021

9/06/2021

Công văn 1989/UBND-KT

Phân công trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoảng sản trên địa bàn huyện

17/09/2021

9/17/2021

Báo cáo 353/BC-UBND

Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động của tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

23/07/2021

7/23/2021

Báo cáo 358/BC-UBND

Báo cáo Kết quả kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí về cơ sở nuôi heo Linh Nhĩ ở thôn Ia Chía, xã Ia Nan gây ô nhiễm môi trường

26/07/2021

7/26/2021

Công văn 1663/UBND-KT

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

11/08/2021

8/11/2021

Công văn 2731/STNMT-CCBVMT

Kiểm tra, xử lý dứt điểm phản ánh của báo chí về cơ sở chăn nuôi heo Linh Nhĩ ở thông Ia Chía, xã Ia Nan gây ô nhiễm môi trường

07/07/2021

7/7/2021

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai