CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1249/QĐ-BTNMT

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu"

09/06/2022

6/09/2022

Báo cáo 349/BC-UBND

Báo cáo tình hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị 6 tháng đầu năm 2022

29/06/2022

6/29/2022

Báo cáo 244/BC-UBND

Báo cáo kiểm tra, xử lý phản ánh của công dân về trang trại chăn nuôi heo số lượng lớn gây ô nhiễm môi trường

17/05/2022

5/17/2022

Báo cáo 648/BC-UBND

Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2021

30/11/2021

11/30/2021

Báo cáo 655/BC-UBND

Báo cáo tình hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị năm 2021

01/12/2021

12/01/2021

Công văn 2660/UBND-KT

Kiểm tra, xử lý dứt điểm các cơ sở chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh tại xã Ia Nan gây ô nhiễm môi trường

07/12/2021

12/07/2021

Công văn 2213/UBND-KT

Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, cử tri về Dự thảo Phương án hạn chế khai thác nước dưới đất

14/10/2021

10/14/2021

Báo cáo 506/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

30/09/2021

9/30/2021

Công văn 1884/UBND-KT

Hướng dẫn lập Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

06/09/2021

9/06/2021

Công văn 1989/UBND-KT

Phân công trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoảng sản trên địa bàn huyện

17/09/2021

9/17/2021


|<<1 2>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai