CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 99/KH-UBND

KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021

26/05/2022

5/26/2022

Thông báo 34/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Phận – Phó Chủ tịch Ủy ban dân nhân huyện tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

17/05/2022

5/17/2022

Báo cáo 252/BC-UBND

BÁO CÁO kếtt quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng , nhiệm vụ năm 2022

20/05/2022

5/20/2022

Báo cáo 131/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022

21/03/2022

3/21/2022

Kế hoạch 60/KH-UBND

KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

22/03/2022

3/22/2022

Báo cáo 122/BC-UBND

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022

18/03/2022

3/18/2022

Kế hoạch 19/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện năm 2022.

28/01/2022

01/28/2022

Quyết định 3349/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

31/12/2021

12/31/2021

Quyết định 3345/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của huyện Đức Cơ

30/12/2021

12/30/2021

Quyết định 3346/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2022 của huyện Đức Cơ

30/12/2021

12/30/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai