CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 03/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Cơ

05/01/2023

1/5/2023

Báo cáo 677/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

12/12/2023

12/12/2023

Kế hoạch 210/KH-UNBND

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của huyện Đức Cơ

30/12/2022

12/30/2022

Quyết định 3082/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

30/12/2022

12/30/2022

Báo cáo 701/BC-UBND

BÁO CÁO Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

19/12/2022

12/19/2022

Kế hoạch 99/KH-UBND

KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021

26/05/2022

5/26/2022

Thông báo 34/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Phận – Phó Chủ tịch Ủy ban dân nhân huyện tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

17/05/2022

5/17/2022

Báo cáo 252/BC-UBND

BÁO CÁO kếtt quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng , nhiệm vụ năm 2022

20/05/2022

5/20/2022

Báo cáo 131/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022

21/03/2022

3/21/2022

Kế hoạch 60/KH-UBND

KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

22/03/2022

3/22/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai