CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 2196/UBND-NC

Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC huyện Đức Cơ năm 2021

14/10/2021

10/14/2021

Kế hoạch 135/KH-UBND

KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo

27/09/2021

9/27/2021

Báo cáo 467/BC-UBND

BÁO CÁO kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 và phương hướng , nhiệm vụ Quý IV năm 2021

15/09/2021

9/15/2021

Báo cáo 479/BC-UBND

BÁO CÁO Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử Quý IIIvà triển khai nhiệm vụ Quý VI năm 2021

20/09/2021

9/20/2021

Nghị quyết 76/NQ-CP

Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

15/07/2021

7/15/2021

Quyết định 97/QĐ-BCĐCCHC

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BCĐ cải cách hành chính huyện Đức Cơ

07/07/2021

7/7/2021

Báo cáo 81/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

25/06/2021

6/25/2021

Kế hoạch 269/KH-UBND

KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021

22/06/2021

6/22/2021

Báo cáo 279/BC-UBND

BÁO CÁO kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 th n đầu năm 2021 và phương hướng , nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2021

21/06/2021

6/21/2021

Báo cáo 285/BC-UBND

BÁO CÁO Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử Quý II và triển khai nhiệm vụ Quý III năm 2021

21/06/2021

6/21/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai