CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 877/UBND-KT

Tham gia ý kiến hồ sơ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045

05/05/2022

5/5/2022

Quyết định 1096/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Đề án phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 20230

10/07/2020

7/10/2020

Quyết định 986/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng Đề án phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

12/06/2019

6/12/2019

Quyết định 949/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2030 tâm nhìn đến năm 2045

31/05/2019

5/31/2019

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai