CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 287/BC-PV

Báo cáo Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

19/11/2021

11/19/2021

Báo cáo 582/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2019

10/11/2021

11/10/2021

Báo cáo 573/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

04/11/2021

11/4/2021

Kế hoạch 125/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2021

30/08/2021

8/30/2021

Công văn 1929/UBND-NC

Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

10/09/2021

9/10/2021

Báo cáo 418/BC-UBND

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

26/08/2021

8/26/2021

Báo cáo 315/BC-UBND

Báo cáo Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng lãnh phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

30/06/2021

6/30/2021

Báo cáo 63/BC-PTP

Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021

19/07/2021

7/19/2021

Kết luận 01/KL-TTr

Kết luận thanh tra về việc thanh tra các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh

18/05/2021

5/18/2021

Báo cáo 206/BC-UBND

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu

14/05/2021

5/14/2021


|<<1 2 3 4 5>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai