CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 216/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

15/05/2023

5/15/2023

Báo cáo 212/BC-UBND

BÁO CÁO Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

11/05/2023

5/11/2023

Báo cáo 111/BC-UBND

BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2023

23/03/2023

3/23/2023

Quyết định 374/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chƣơng trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của huyện Đức Cơ

27/02/2023

2/27/2023

Kế hoạch 16/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ

06/02/2023

2/6/2023

Báo cáo 703/BC-UBND

Báo cáo tình hình tiếp công dân và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của đồng bào DTTS năm 2022

19/12/2022

12/19/2022

Báo cáo 704/BC-UBND

BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

20/12/2022

12/20/2022

Báo cáo 589/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2022

04/11/2022

11/4/2022

Báo cáo 584/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng năm 2022, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2023

02/11/2022

11/02/2022

Báo cáo 475/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

07/09/2022

9/7/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai