CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 703/BC-UBND

Báo cáo tình hình tiếp công dân và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của đồng bào DTTS năm 2022

19/12/2022

12/19/2022

Báo cáo 704/BC-UBND

BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

20/12/2022

12/20/2022

Báo cáo 589/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2022

04/11/2022

11/4/2022

Báo cáo 584/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng năm 2022, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2023

02/11/2022

11/02/2022

Báo cáo 475/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

07/09/2022

9/7/2022

Báo cáo 433/BC-UBND

BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

09/08/2022

8/09/2022

Báo cáo 339/BC-UBND

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

24/06/2022

6/24/2022

Báo cáo 261/BC-UBND

BÁO CÁO Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

26/05/2022

5/26/2022

Báo cáo 264/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

26/05/2022

5/26/2022

Quyết định 615/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chƣơng trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Đức Cơ

28/02/2022

2/28/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai