CHUYÊN MỤC

TTHC LĨNH VỰC CÔNG AN 
 
STT Tên dịch vụ Chi tiết kích vào đường link phía dưới
1 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26102
2 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26097
3 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26103
4 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26098
5 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26112
6 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26111
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26110
8 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp huyện https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26127
9 Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26121
10 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26144
11 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26143
12 Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26612

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai