CHUYÊN MỤC

Lĩnh vực Người có công
STT Tên thủ tục
1 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ
2 Thăm viếng mộ liệt sĩ
3 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng
4 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày 1.002429 chưa lấy về

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai