CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1893/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Bố trí ổn định dân cư tập trung Làng Le 2 xã Ia Lang huyện Đức Cơ

25/08/2022

8/25/2022

Quyết định 1390/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư TDP 7 (phía đông Công an huyện đường vào xã Ia Pnôn ), thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

30/05/2022

5/30/2022

Quyết định 1391/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư TDP 6 (đối diện ngân hàng Viettinbank), thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

30/05/2022

5/30/2022

Tờ trình 71/TTr-UBND

Tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

30/05/2022

5/30/2022

Quyết định 1043/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư TDP 7(phía Đông Công an huyện, đường vào xã Ia Pnôn) thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ

20/05/2022

5/20/2022

Quyết định 1041/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư TDP 6 (giáp trường PTDT Nội trú) thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ

20/04/2022

4/20/2022

Quyết định 2636/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

25/10/2021

10/25/2021

Kế hoạch 144/KH-UBND

Kế hoạch lập quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn huyện Đức Cơ gia đoạn 2021-2025

27/10/2021

10/27/2021

Quyết định 2679/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

27/10/2021

10/27/2021

Quyết định 2684/QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

27/10/2021

10/27/2021


|<<1 2 3 4 5 6>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai