CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 2031/QĐ-UBND

Quyết định công bố đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư TDP 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

30/08/2021

8/30/2021

Quyết định 2030/QĐ-UBND

Quyết định công bố, công khai đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Sản xuất, thương mại-dịch vụ, huyện Đức Cơ

30/08/2021

8/30/2021

Quyết định 1289/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư Thôn Thanh Tâm, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ

28/07/2021

7/28/2021

Quyết định 1288/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu sản xuất, thương mai-dịch vụ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

28/07/2021

7/28/2021

Quyết định 1290/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư TPD 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

28/07/2021

7/28/2021

Quyết định 819/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư Đội 20 và 21, Công ty TNHH Một thành viên 72, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

07/06/2021

6/7/2021

Quyết định 237/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố, công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2035

26/02/2021

02/26/2021

Quyết định 83/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2025

09/02/2021

2/09/2021

Quyết định 1896d/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thôn Đoàn Kết (Đồng Tâm 2), xã Ia Din

10/12/2020

12/10/2020

Quyết định 1896c/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thôn Quyết Thắng xã Ia Din

10/12/2020

12/10/2020


|<<1 2 3 4 5>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai