CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 08/BC-HĐND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02; Chương trình Công tác tháng 3 năm 2023

24/02/2023

2/24/2023

Nghị Quyết 159/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Nghị Quyết 158/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Nghị Quyết 162/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương và các Chương trình Mục tiêu quốc gia

21/12/2022

12/21/2022

Nghị Quyết 161/NQ-HĐND

Nghị quyết xem xét, cho ý kiến về danh mục và mức vốn bố tró cho từng dự án sử dụng vốn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Nghị Quyết 160/NQ-HĐND

Nghị quyết xem xét, cho ý kiến về danh mục và mức vốn đầu tư cho từng dự án sử dụng Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Thông báo 64/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

23/12/2022

12/23/2022

Nghị quyết 108/NQ-HĐND

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022

24/12/2021

12/24/2021

Nghị quyết 151/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

24/10/2022

10/24/2022

Nghị quyết 150/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022

24/10/2022

10/24/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai