CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 108/NQ-HĐND

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022

24/12/2021

12/24/2021

Nghị quyết 151/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

24/10/2022

10/24/2022

Nghị quyết 150/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022

24/10/2022

10/24/2022

Nghị quyết 155/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

24/10/2022

10/24/2022

Nghị quyết 154/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

24/10/2022

10/24/2022

Nghị quyết 148/NQ-HĐND

Nghị quyết xem xét, cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 127/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Ia Pnôn

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 147/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 146/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 134/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư dự án sửa chữa đường giao thông làng Khóp, Krol, Krêl xã ia Krêl

20/09/2022

9/20/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai