CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 01/QĐ-HĐND

Quyết định phân công nhiệm vụ trong Thường trực Hội đồng nhân dân khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 65/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2021

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 63/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

23/07/2021

7/23/2021

Chương trình 428/CT-HĐND

Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện quý III năm 2021

22/06/2021

6/22/2021

Thông báo 143/TB-HĐND

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban dân tộc HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Uỷ viên UBND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021

22/06/2021

6/22/2021

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Toàn án nhân dân huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai