CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 2924/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2023

21/12/2022

12/21/2022

Báo cáo 664/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

06/12/2022

12/06/2022

Báo cáo 590/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả ước thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

07/11/2022

11/7/2022

Báo cáo 634/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11; nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022

28/11/2022

11/28/2022

Báo cáo 538/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

07/10/2022

10/7/2022

Báo cáo 580/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10; nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022

31/10/2022

10/31/2022

Báo cáo 461/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8; nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022

26/08/2022

8/26/2022

Báo cáo 481/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

12/09/2022

9/12/2022

Báo cáo 413/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7; nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022

29/09/2022

9/29/2022

Báo cáo 392/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

18/07/2022

7/18/2022


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai