CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 392/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

18/07/2022

7/18/2022

Báo cáo 347/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

28/06/2022

6/28/2022

Báo cáo 285/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

03/06/2022

6/3/2022

Báo cáo 284/BC-UBND

BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

01/06/2022

6/01/2022

Báo cáo 272/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022

27/05/2022

5/27/2022

Báo cáo 212/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4; nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022

27/04/2022

4/27/2022

Báo cáo 31/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01; nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2022

21/01/2022

1/21/2022

Quyết định 3277/QĐ-UBND

Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

24/12/2021

12/24/2021

Báo cáo 677/BC-UBND_2

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022

14/12/2022

12/14/2022

Báo cáo 677/BC-UBND_1

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022

14/12/2021

12/14/2021


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai