CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 187/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021

29/04/2021

4/29/2021

Báo cáo 259/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

08/06/2021

6/08/2021

Báo cáo 171/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết công tác của UBND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021

14/04/2021

4/14/2021

Báo cáo 148/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I; nhiệm vụ công tác quý II năm 2021

02/04/2021

4/02/2021

Báo cáo 94/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02; nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2021

04/03/2021

3/04/2021

Báo cáo 758/QĐ-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021

09/12/2020

12/09/2020

Báo cáo 35/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021

25/01/2021

01/25/2021


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai