CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 636/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11; nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2021

25/11/2021

11/25/2021

Báo cáo 560/BC-UBND

Báo cáo kết quả thự hiện nhiệm vụ công tác tháng 10; nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021

29/10/2021

10/29/2021

Báo cáo 504/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

29/09/2021

9/29/2021

Báo cáo 415/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8; nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021

25/08/2021

8/25/2021

Báo cáo 348/BC-UBND

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện chuẩn bị cho Hội nghị phát triển các tỉnh Biên giới

21/07/2021

7/21/2021

Báo cáo 359/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

26/07/2021

7/26/2021

Báo cáo 316/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

30/06/2021

6/30/2021

Báo cáo 365/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7; nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021

28/07/2021

7/28/2021

Nghị quyết 65/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2021

23/07/2021

7/23/2021

Báo cáo 241/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021

31/05/2021

5/31/2021


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai