CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 85/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Chư Ty.

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 80/NQ-HĐND

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND, ngày 18/8/2021 của HĐND huyện về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

19/08/2021

8/19/2021

Quyết định 1724/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 90/NQ-HĐND

Nghị quyết số 90/NQ-HĐND, ngày 18/8/2021 của HĐND huyện về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 89/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 (đợt 2)

19/08/2021

8/19/2021

Kế hoạch 120/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới trên địa bàn huyện Đức Cơ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

13/08/2021

8/13/2021

Báo cáo 359/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

26/07/2021

7/26/2021

Báo cáo 234/BC-HĐND

Báo cáo Tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

15/07/2021

7/15/2021

Báo cáo 236/BC-HĐND

Báo cáo Tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

15/07/2021

7/15/2021

Báo cáo 235/BC-UBND

Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kinh tế-XH, HĐND huyện 6 tháng đầu năm; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021

15/07/2021

7/15/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai