CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 2894/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

21/11/2022

11/21/2022

Quyết định 2693/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2022

21/11/2022

11/21/2022

Quyết định 2674/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn nguồn ngân sách huyện

18/11/2022

11/18/2022

Quyết định 2638/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 của các đơn vị

14/11/2022

11/14/2022

Kế hoạch 184/KH-UBND

Kế hoạch chuyển đổi số huyện Đức Cơ năm 2023

18/11/2022

11/18/2022

Thông báo 54/TB-VP

THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo và công chức, nhân viên của Văn phòng HĐND - UBND huyện

15/11/2022

11/15/2022

Nghị quyết 108/NQ-HĐND

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022

24/12/2021

12/24/2021

Nghị quyết 151/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

24/10/2022

10/24/2022

Nghị quyết 150/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022

24/10/2022

10/24/2022

Nghị quyết 155/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

24/10/2022

10/24/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai