CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 372/QĐ-UBND

Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 năm 2021-2022 dùng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/06/2021

6/22/2021

Báo cáo 81/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

25/06/2021

6/25/2021

Báo cáo 223/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá hiệu quả, chất lượng sử dụng các cơ sở nhà, đất đối với việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn huyện Đức Cơ

28/05/2021

5/28/2021

Báo cáo 241/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021

31/05/2021

5/31/2021

Chương trình 18-CTr/HU

Chương trình làm việc tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

28/05/2021

5/28/2021

Báo cáo 259/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

08/06/2021

6/08/2021

Kế hoạch 269/KH-UBND

KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021

22/06/2021

6/22/2021

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban dân tộc HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Uỷ viên UBND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/06/2021

6/22/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai