CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 95/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dƣới 12 tuổi trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2022

26/04/2022

4/26/2022

Kế hoạch 63/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 07 tháng 10 năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện khoá VII về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ

31/03/2022

3/31/2022

Kế hoạch 72/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (PfiZer) trên địa bàn huyện Đức Cơ

25/03/2022

3/25/2022

Kế hoạch 62/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022

24/03/2022

3/24/2022

Quyết định 27/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đức Cơ năm 2022

11/02/2022

2/11/2022

Quyết định 27/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đức Cơ năm 2022

11/02/2022

2/11/2022

Kế hoạch 30/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025” trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2021 – 2025

14/02/2022

2/14/2022

Báo cáo 02/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 2 và chương trình công tác tháng 3

23/02/2022

2/23/2022

Báo cáo 87/BC-UBND

BÁO CÁO Tổng kết Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Đức Cơ

25/02/2022

2/25/2022

Kế hoạch 43/KH-UBND

KẾ HOẠCH Trồng cây phân tán năm 2022

28/02/2022

2/28/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai