CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 82/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Thu thập, chỉnh lý, số hóa, khai thác dữ liệu Tài nguyên và Môi trường

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 81/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Thống kê đất đai hàng năm huyện Đức Cơ

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 80/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 79/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 87/NQ-HĐND

Nghị quyết số 87/NQ-HĐND, ngày 18/8/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2021

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 86/NQ-HĐND

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND, ngày 18/8/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 85/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Chư Ty.

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 80/NQ-HĐND

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND, ngày 18/8/2021 của HĐND huyện về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

19/08/2021

8/19/2021

Quyết định 1724/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 90/NQ-HĐND

Nghị quyết số 90/NQ-HĐND, ngày 18/8/2021 của HĐND huyện về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

19/08/2021

8/19/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai