CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 01/QĐ-HĐND

Quyết định phân công nhiệm vụ trong Thường trực Hội đồng nhân dân khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 65/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2021

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 63/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

23/07/2021

7/23/2021

Thông báo 45/TB-UBND

Thông báo kết luận Phiên họp thành viên UBND huyện tháng 07năm 2021

29/07/2021

7/29/2021

Nghị quyết 76/NQ-CP

Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030

15/07/2021

7/15/2021

Kế hoạch 01/KH-TĐB

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XII

08/07/2021

7/08/2021

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 20217-2021" huyện Đức Cơ năm 2021

21/05/2021

5/21/2021

Kế hoạch 81/KH-UBND

Kế hoạch phát triển Du lịch huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2025

24/05/2021

5/24/2021

Kế hoạch 84/KH-UBND

Kế hoạch phát triển nhà ở đô thị trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2021

27/05/2021

5/27/2021

Báo cáo 306/BC-UBND

Báo cáo Thuyết minh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất huyện Đức Cơ

28/06/2021

6/28/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai