CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 154/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

24/10/2022

10/24/2022

Quyết định 2451/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ đất ở thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

17/10/2022

10/17/2022

Quyết định 2450/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

17/10/2022

10/17/2022

Quyết định 1901/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Ban chỉ huy quân sự huyện

26/08/2022

8/26/2022

Nghị quyết 148/NQ-HĐND

Nghị quyết xem xét, cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 148/NQ-HĐND

Nghị quyết xem xét, cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 127/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Ia Pnôn

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 147/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 146/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 134/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư dự án sửa chữa đường giao thông làng Khóp, Krol, Krêl xã ia Krêl

20/09/2022

9/20/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai