CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 45/KH-UBND

KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2025

01/03/2022

3/01/2022

Kế hoạch 52/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN năm 2022

10/03/2022

3/10/2022

Kế hoạch 59/KH-UBND

KẾ HOẠCH Xây dựng thị trấn Chư Ty đạt chuẩn Văn minh đô thị năm 2022

22/03/2022

3/22/2022

Báo cáo 05/BC-HĐND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I và chương trình công tác quý II

22/03/2022

3/22/2022

Quyết định 833/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư ty đến xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ gia đoạn 3

22/03/2022

3/22/2022

Kế hoạch 60/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Abdala) trên địa bàn huyện Đức Cơ

01/03/2022

3/1/2022

Kế hoạch 59/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ trên địa bàn huyện Đức Cơ

01/03/2022

3/1/2022

Kế hoạch 14/KH-UBND

KẾ HOẠCH Phát triển Du lịch huyện Đức Cơ năm 2022

26/01/2022

1/26/2022

Quyết định 280/QĐ-UBND

Quyết định công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022

25/01/2022

1/25/2022

Kế hoạch 07/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đức Cơ năm 2022

17/01/2022

1/17/2022


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai