CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 132/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Đức Cơ

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 136/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp trụ sở Huyện ủy Đức Cơ

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 131/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Hùng Vương

21/09/2022

9/21/2022

Nghị quyết 130/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa xã Ia Din

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 129/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND xã Ia Pnôn

20/09/2022

9/20/2022

Quyết định 2266/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 2265/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 2265/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 2264/QĐ-UBND

Quyết định dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 2263/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

21/09/2022

9/21/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai