CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 50/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dư án trường THCS Nguyễn Hiền

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 49/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dư án trường tiểu học Kim Đồng

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 48/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dư án nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Lang

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 47/NQ-HĐND

Nghị Quyết về chủ trương đầu tư dự án trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 46/NQ-HĐND

Nghị Quyết về chủ trương đầu tư dự án nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Chư Ty

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 62/NQ-HĐND

Nghị Quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 45/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dư án trường THCS Nguyễn Huệ

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 60/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dư án trụ sở UBND xã Ia Lang

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 44/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dư án trường Tiểu học Trần Phú

23/07/2021

7/23/2021

Nghị quyết 44/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dư án trường Tiểu học Trần Phú

23/07/2021

7/23/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai