CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 692/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 685/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Công an huyện

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 690/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Giáo dục&ĐT

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 686/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Nông nghiệp&PTNT

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 703/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho các Đồn biên phòng

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 687/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Văn phòng HĐND-UBND huyện

20/05/2021

5/20/2021

Quyết định 668/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

20/05/2021

5/20/2021

Quyết định 689/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

19/05/2021

5/19/2021

Tờ trình 76/TTr-UBND

Tờ trình về việc cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đức Cơ (lần thứ nhất)

14/05/2021

5/14/2021

Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đức Cơ (lần thứ nhất)

15/05/2021

5/15/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai