CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 888/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý chuyển nguồn kinh phí không tự chủ được bổ sung sau ngày 30/9/2021 cho các đơn vị năm 2021 sang năm 2022

25/03/2022

3/25/2022

Quyết định 889/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý nguồn kinh phí cấp tạm ứng nguồn kinh phí của tỉnh cấp cho ngân sách huyện năm 2021 qua năm 2022

25/03/2022

3/25/2022

Quyết định 567/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý chuyển nguồn ngân sách năm 2021 sang năm 2022

25/02/2022

2/25/2022

Quyết định 786/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý chuyển nguồn kinh phí tự chủ các đơn vị năm 2021 sang năm 2022

17/03/2022

3/17/2022

Quyết định 783/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý chuyển nguồn kinh phí đầu tư năm 2021 sang năm 2022

17/03/2022

3/17/2022

Quyết định 784/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý chuyển số dư tạm ứng từ ngân sách năm 2021 sang năm 2022

17/03/2022

3/17/2022

Quyết định 785/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý chuyển số tạm ứng từ ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022

17/03/2022

3/17/2022

Quyết định 256/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị

21/01/2022

1/21/2022

Nghị quyết 101/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

24/12/2022

12/24/2022

Nghị quyết 100/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021

24/12/2022

12/24/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai