CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 3367/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021

31/12/2021

12/31/2021

Quyết định 3354/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Nông nghiệp&PTNT

30/12/2021

12/30/2021

Quyết định 3355/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách bổ sung cho các đơn vị

30/12/2021

12/30/2021

Quyết định 3278/QĐ-UBND (file 2)

Quyết định về việc phân bổ dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 (File 2)

24/12/2021

12/24/2021

Quyết định 3278/QĐ-UBND (file 1)

Quyết định về việc phân bổ dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 (File 1)

24/12/2022

12/24/2022

Quyết định 3279/QĐ-UBND (file 1)

Phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022_File 1

24/12/2021

12/24/2021

Quyết định 3279/QĐ-UBND (file 2)

Phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022_File 2

24/12/2021

12/24/2021

Quyết định 3279/QĐ-UBND (file 3)

Phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022_File 3

24/12/2021

12/24/2021

Quyết định 3280/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các xã, thị trấn

24/12/2021

12/24/2021

Tờ trình 280/TTr-UBND

Tờ trình về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

21/12/2021

12/21/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai