CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 119/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sugn dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2022 từ nguồn chi khác ngân sách (đợt 1)

14/07/2022

7/14/2022

Nghị quyết 117/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

14/07/2022

7/14/2022

Tờ trình 82/TTr-UBND ngày 24/6/2022 Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách đia phương năm 2021

24/06/2022

6/24/2022

Quyết định 1202/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung phương án phân bổ ngân sách

10/05/2022

5/10/2022

Quyết định 1201/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh dự toán chi thường xuyên của các trường học

10/05/2022

5/10/2022

Quyết định 1315/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 3)

18/05/2022

5/18/2022

Quyết định 1325/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

23/05/2022

5/23/2022

Nghị quyết 109/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

28/04/2022

4/28/2022

Quyết định 1000/QĐ-UBND

Quyết định về việc chi chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022

15/04/2022

4/15/2022

Tờ trình 47/TTr-UBND

Tờ trình xin chủ trương thực hiệ của BTV Huyện uỷ

20/04/2022

4/20/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai