CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 731/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020

26/05/2021

5/26/2021

Thông báo 140/TB-HĐND

Thông báo Kết quả kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 20216-2021

18/05/2021

5/18/2021

Quyết định 680/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện cấp ứng cho Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư

18/05/2021

5/18/2021

Quyết định 692/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 685/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Công an huyện

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 690/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Giáo dục&ĐT

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 686/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Nông nghiệp&PTNT

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 703/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho các Đồn biên phòng

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 687/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Văn phòng HĐND-UBND huyện

20/05/2021

5/20/2021

Quyết định 668/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

20/05/2021

5/20/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai