CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch KH

Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các trường mầm non, mẫu giáo giai đoạn 2021-2025

28/03/2021

3/28/2021

Quyết định 297/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

18/03/2021

3/18/2021

Tờ trình 39/TTr-UBND

Tờ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án: Đường giao thông kết nối thị Trấn Chư Ty đến xã Ia Dơk huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

11/03/2021

3/11/2021

Quyết định 305/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện

22/03/2021

3/22/2021

Tờ trình 44/TTr-UBND

Tờ trình phân bổ nguồn tăng cường cơ sở vật chất giáo dục năm 2021

24/03/2021

3/24/2021

Tờ trình 45/TTr-UBND

Tờ trình về việc quyết định phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2020

24/03/2021

3/24/2021

Tờ trình 03/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị cấp bổ sung kinh phí Đường liên xã Ia Krêl-Ia Kla huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

11/01/2021

1/11/2021

Công văn 2663/UBND-KT

Ý kiến của UBND huyện đối với đề nghị của các đơn vị

24/12/2020

12/24/2020

Quyết định 102/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

22/01/2021

01/22/2021

Quyết định 102/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

22/01/2021

01/22/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai