CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 3127/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách cấp bổ sung cho các đơn vị

13/12/2021

12/13/2021

Quyết định 2939/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho phòng Lao động-TB&XH

24/11/2021

11/24/2021

Quyết định 2936/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện nộp trả ngân sách tỉnh

24/11/2021

11/24/2021

Quyết định 2937/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Phòng Kinh tế -Hạ tầng

24/11/2021

11/24/2021

Quyết định 2788/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho UBND các xã

10/11/2021

11/10/2021

Quyết định 2790/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021

10/11/2021

11/10/2021

Quyết định 2803/QĐ-UBND

Quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2021 (Đợt 2)

10/11/2021

11/10/2021

Quyết định 2804/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MCQG xây dựng nông thôn mới năm 2021

10/11/2021

11/10/2021

Quyết định 2838/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị

15/11/2021

11/15/2021

Quyết định 2839/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị

15/11/2021

11/15/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai