CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1901/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Ban chỉ huy quân sự huyện

26/08/2022

8/26/2022

Quyết định 2266/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 2265/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 2263/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

21/09/2022

9/21/2022

Quyết định 2300/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Lao động thương binh và Xã hội

28/09/2022

9/28/2022

Quyết định 1804/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

04/08/2022

8/04/2022

Quyết định 1803/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dựng nông thôn mới

04/08/2022

8/04/2022

Quyết định 1821/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho UBND các xã, thị trấn

09/08/2022

8/09/2022

Quyết định 1833/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho UBND xã Ia Nan

12/08/2022

8/12/2022

Nghị quyết 118/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ kết dư ngân sách năm 2021

14/07/2022

7/14/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai