CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tờ trình 99/TTr-UBND

Tờ trình về việc xin chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020 sửa chữa trường THCS Lê Hồng Phong

29/06/2021

6/29/2021

Báo cáo 291/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư xây dựng tại UBND huyện Đức Cơ

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 933/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho UBND xã Ia Krêl

25/06/2021

6/25/2021

Quyết định 959/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện (đợt 1) cấp bổ sung cho BCH Quân sự huyện phục vụ diễn tập vận hành cơ chế tác chiến khu vực phòng thủ huyện Đức Cơ năm 2021

28/06/2021

6/28/2021

Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021

22/06/2021

6/22/2021

Quyết định 882/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 881/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 1936/QĐ-UBND

Quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021

24/12/2020

12/24/2020

Báo cáo 258/BC-UBND

Báo cáo kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

07/06/2021

6/7/2021

Quyết định 823/QĐ-UNBD

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Ban QLDA

08/06/2021

6/8/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai