CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 882/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 881/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 1936/QĐ-UBND

Quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021

24/12/2020

12/24/2020

Báo cáo 258/BC-UBND

Báo cáo kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

07/06/2021

6/7/2021

Quyết định 823/QĐ-UNBD

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Ban QLDA

08/06/2021

6/8/2021

Quyết định 731/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020

26/05/2021

5/26/2021

Thông báo 140/TB-HĐND

Thông báo Kết quả kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 20216-2021

18/05/2021

5/18/2021

Quyết định 680/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện cấp ứng cho Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư

18/05/2021

5/18/2021

Quyết định 692/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

19/05/2021

5/19/2021

Quyết định 685/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Công an huyện

19/05/2021

5/19/2021


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai