CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 305/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện

22/03/2021

3/22/2021

Tờ trình 44/TTr-UBND

Tờ trình phân bổ nguồn tăng cường cơ sở vật chất giáo dục năm 2021

24/03/2021

3/24/2021

Tờ trình 45/TTr-UBND

Tờ trình về việc quyết định phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2020

24/03/2021

3/24/2021

Tờ trình 03/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị cấp bổ sung kinh phí Đường liên xã Ia Krêl-Ia Kla huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

11/01/2021

1/11/2021

Công văn 2663/UBND-KT

Ý kiến của UBND huyện đối với đề nghị của các đơn vị

24/12/2020

12/24/2020

Quyết định 102/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

22/01/2021

01/22/2021

Quyết định 102/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

22/01/2021

01/22/2021

Quyết định 156/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý chuyển số dư tạm ứng từ ngân sách năm 2020 sang năm 2021

05/02/2021

2/05/2021

Quyết định 142/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý chuyển nguồn từ nguồn ngân sách năm 2020 sang năm 2021 để tiếp tục sử dụng

03/02/2021

2/03/2021

Quyết định 126a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2021

29/01/2021

01/29/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai