CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 2835/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách bổ sung cho các đơn vị

15/11/2021

11/15/2021

Quyết định 2836/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách bổ sung cho các đơn vị

15/11/2021

11/15/2021

Quyết định 2834/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách bổ sung cho các đơn vị

15/11/2021

11/15/2021

Quyết định 2714/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Kinh tế-HT

01/11/2021

11/01/2021

Quyết định 2715/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện

01/11/2021

11/01/2021

Nghị quyết 92/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021

02/11/2021

11/02/2021

Quyết định 2678/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao

27/10/2021

10/27/2021

Quyết định 2615/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

23/10/2021

10/23/2021

Quyết định 2469/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi (đợt 2)

06/10/2021

10/06/2021

Quyết định 1918/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Ban QLDA

27/08/2021

8/27/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai