CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 73/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện để bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương uỷ thác cho phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách XH huyện

14/01/2021

1/14/2021

Quyết định 34/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị

13/01/2021

1/13/2021

Báo cáo 23/BC-UBND

Báo cáo tình hình quản lý, sử dugnj tài sản Nhà nước năm 2020

14/01/2021

1/14/2021

Tờ trình 03/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị cấp bổ sung kinh phí Đường liên xã Ia Krêl-Ia Kla huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

11/01/2021

1/11/2021

Nghị quyết 131/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

24/12/2020

12/24/2020

Nghị quyết 130/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 (đợt 2)

24/12/2020

12/24/2020

Nghị quyết 133/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021

24/12/2020

12/24/2020

Nghị quyết 132/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

24/12/2020

12/24/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai