CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tờ trình 276/TTr-UBND

Tờ trình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

20/12/2021

12/20/2021

Quyết định 3323/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Phòng Giáo dục và Đào tạo

29/12/2021

12/29/2021

Nghị quyết 102/NQ-HĐND

Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

24/12/2021

12/24/2021

Quyết định 3330/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị

30/12/2021

12/30/2021

Quyết định 3230/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Kinh tế-HT

22/12/2021

12/22/2021

Quyết định 3263/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2021 (Đợt 3)

23/12/2021

12/23/2021

Quyết định 3302/QĐ-UBND

Quyết định xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Phòng Lao động-TB&XH

28/12/2021

12/28/2021

Báo cáo 668/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp năm 2021

03/12/2021

12/03/2021

Tờ trình 253/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị đăng ký kế hoạch ứng vốn năm 2022

06/12/2021

12/06/2021

Quyết định 3097/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị

09/12/2021

12/09/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai