CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 579/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị

07/05/2021

5/07/2021

Báo cáo 195/BC-UBND

Báo cáo Quyết toán hỗ trợ Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021

06/05/2021

5/6/2021

Quyết định 569/QĐ-UBND

Quyết định về việc xử lý chuyển nguồn kinh phí tự chủ năm 2020 sang năm 2021

29/04/2021

4/29/2021

Tờ trình 72/TTr-UBND

Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp mở rộng đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Chư Ty

12/05/2021

5/12/2021

Tờ trình 73/TTr-UBND

Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường liên xã huyện Đức Cơ

12/05/2021

5/12/2021

Quyết định 650/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị

13/05/2021

5/13/2021

Quyết định 652/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị

13/05/2021

5/13/2021

Quyết định 651/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị

12/05/2021

5/12/2021

Quyết định 631/UBND-KT

Quyết định phê duyệt dự toán thu, chi và phân khai nguồn kinh phí sự nghiệp của Đội Công trình giao thông &DVĐT năm 2021

25/04/2021

4/25/2021

Tờ trình 52/TTr-UBND

Tờ trình xin chủ trương thực hiện công trình cải tạo chỉnh trang hoa viên Đồi Chư Ty

08/04/2021

4/8/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai