CHUYÊN MỤC

Phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
Phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
Vừa qua, UBND huyện đã ban hành công văn số 264/UBND-NC ngày 24/02/2020 xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện năm 2020.

Gia Lai: Ban hành kế hoạch tổng kết Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai...
Gia Lai: Ban hành kế hoạch tổng kết Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của tỉnh.
Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Gia Lai ký Quyết định ban hành kèm theo Kế hoạch tổng kết Chương trình cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của huyện Đức Cơ năm 2020
Ngày 30/12/2019, UBND huyện Đức Cơ đã phê duyệt Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020. 

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2020
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2020
Theo Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 08/01/2020 của UBND huyện Đức Cơ về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020, huyện Đức Cơ sẽ kiểm tra bao gồm các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện: phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Y tế, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các xã, thị trấn.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đức Cơ  năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2020
Ngày 24/12/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của huyện Đức Cơ năm.

 |<  <  1 2 3 4 5 6 >  >|
 |<  <  1 2 3 4 5 6 >  >|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai