CHUYÊN MỤC

 NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỒNG BỘ GÓP PHẦN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỒNG BỘ GÓP PHẦN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN Ngày 9-11-2021 vừa qua, UBND huyện Đức Cơ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước huyện giai đoạn 2021-2025. Sau đây chúng tôi sẽ thông tin cụ thể về kế hoạch này.

Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai đổi tên thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai
Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai đổi tên thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 về việc  kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai

TĂNG CƯỜNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO  CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
TĂNG CƯỜNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG
Từ đầu năm đến nay, huyện Đức Cơ đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử đối với 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên theo dõi quy trình giải quyết hồ sơ, giảm tỷ lệ hồ...

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính huyện Đức  Cơ năm 2021
Thể lệ cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính huyện Đức Cơ năm 2021
Nhằm tuyên truyền đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên nắm rõ chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện công tác CCHC của cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên trong cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; UBDN huyện...

Kê hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính huyện Đức Cơ năm 2021
Kê hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính huyện Đức Cơ năm 2021
Nhằm tuyên truyền đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên nắm rõ chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện công tác CCHC của cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên trong cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; Ủy ban nhân...

TẬP TRUNG NÂNG CAO CẢI CÁCH ĐỂ CÔNG KHAI, MINH BẠCH
TẬP TRUNG NÂNG CAO CẢI CÁCH ĐỂ CÔNG KHAI, MINH BẠCH
Theo kết quả khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương Gia Lai 2020 về tính kịp thời của các chính sách hỗ trợ đến với doanh nghiệp, ở cấp địa phương, huyện Đức Cơ là 1 trong 3 đơn vị được doanh nghiệp đánh giá có chất lượng điều hành tốt nhất.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Chiều ngày 1-4, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020. Đồng chí Phan Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thành lập Tổ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện
Thành lập Tổ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện
Ngày 08/01/2021, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND, theo đó thành lập Tổ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện.

Thí điểm liên thông thủ tục công chứng
Thí điểm liên thông thủ tục công chứng
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng.

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thủ tục đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón như sau:

 |<  <  1 2 3 4 5 6  >  >| 
 |<  <  1 2 3 4 5 6  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai