CHUYÊN MỤC

Sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, ngày 27 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.Theo đó, ngày 14/4/2022 Văn phòng Chính phủ...

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ năm 2022
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ năm 2022
            Ngày 06-08/7/2022,  Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính của huyện Đức Cơ theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn...

Sở Y tế cắt giảm thời gian giải quyết 03 thủ tục hành chính
Sở Y tế cắt giảm thời gian giải quyết 03 thủ tục hành chính
Sở Y tế  vừa có Thông báo số 2025/TB-SYT về việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.​

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ IA DƠK
KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ IA DƠK
Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 22/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban  nhân dân huyện Đức Cơ về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Sáng ngày 03/6/2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của huyện Đức Cơ...

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022
Sáng ngày 13/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Ngọc Phận - Phó Chủ tịch Ủy ban dân nhân huyện chủ trì Hội nghị.

Hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến
Hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến
Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (trực tuyến).

Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính huyện năm 2021
Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính huyện năm 2021
Theo Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Báo cáo số 651/BC-SNV ngày 08/4/2022 của Sở Nội vụ về đánh giá xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính...

Default news teaser image
UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch hành động thực thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” tỉnh Gia Lai năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 &ndash...

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 GIÚP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHANH, GỌN HƠN
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 GIÚP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHANH, GỌN HƠN
Tại huyện Đức Cơ hiện nay có 241 thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (7 TTHC)  và mức độ 4 (234 TTHC) được tích hợp tại cổng dịch vụ công của tỉnh Gia Lai tại địa chỉ https://dichvucong.gialai.gov.vn  Các thủ tục hành chính có thể thực hiện trực tuyến mức 3 và mức 4 thuộc nhiều lĩnh vực như tài nguyên...

 |<  <  1 2 3 4 5 6  >  >| 
 |<  <  1 2 3 4 5 6  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai