CHUYÊN MỤC

pbcm-(2).jpg
 


PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1. Thông tin liên hệ:
            Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty – Đức Cơ
            Điện thoại: 02693846105
2. Lãnh đạo:
Untitled.png
   Untitled-(1).png
   
  - Họ và tên: Ngô Hữu Phước
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: Trưởng Phòng
- Số điện thoại: 0914084078
  - Họ và tên: Nguyễn Văn Minh Tuệ
- Năm sinh: 10/12/1974
- Quê quán: Nhơn Thành - An Nhơn - Bình Định
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Số điện thoại:
02693846105

3. Chức năng, nhiệm vụ:
          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

 

Skip Navigation Links.
Quá trình hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai