Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>
cctc.jpg
 


I. Thành phần Ủy ban nhân dân huyện:

    Untitled.png
  - Họ và tên: Trần Ngọc Phận
- Năm sinh: 10/02/1973
- Quê quán: TT Sông Vệ - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
- Số điện thoại: 0914013536
  - Họ và tên: Siu Luynh
- Năm sinh: 30/4/1981
- Quê quán: Đức Cơ - Gia Lai
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
- Số điện thoại: 0963846499
                           


II. Sơ đồ tổ chức:
Untitled-(1).png

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai