Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>
dvtt-(2).jpg

 
I. UBND thị trấn Chư Ty
1. Thông tin liên hệ:
            Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty – Đức Cơ
            Điện thoại: 0593846181
2. Lãnh đạo:
            Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Tuyến
            Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Tuyến

            Phó Chủ tịch HĐND: Ngô Thanh Tùng
            Phó Bí thư Đảng uỷ: Mai Văn Biên
            Chủ tịch UBND: Vũ Văn Toàn
            Phó Chủ tịch UBND: Trịnh Quốc Thọ
            
Phó Chủ tịch UBND: Phạm Khắc Công
                                          
II.UBND Xã Ia Din
1. Thông tin liên hệ:
            Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Ia Din – Đức Cơ
            Điện thoại: 0593646160
2. Lãnh đạo:
           
Bí thư Đảng ủy: Puih H' Nguyệt
            Phó Bí thư Đảng ủy: Trương Công Nam
            Chủ tịch HĐND: Puih H' Nguyệt
            Phó Chủ tịch HĐND: Rơ Châm Vát
            Chủ tịch UBND:
Nguyễn Công Tư Pháp Thắng
            Phó Chủ tịch UBND: Phùng Văn Cường
III. UBND xã Ia Dơk
1. Thông tin liên hệ:
            Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Ia Dơk– Đức Cơ
            Điện thoại: 0593508482
2. Lãnh đạo:
            Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Ngọc Nam
            Phó Bí thư Đảng ủy: Ksor H' Le
            Chủ tịch HĐND:
Nguyễn Ngọc Nam
            Phó Chủ tịch HĐND: Siu Ben
            Chủ tịch UBND:
Rơ Lan Pêu
            Phó Chủ tịch UBND: Rơ Mah Nam 
                                         Trần Xuân Nghiêm
IV. UBND xã Ia Dom
1. Thông tin liên hệ:
            Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Ia Dom – Đức Cơ
            Điện thoại: 0593283075
2. Lãnh đạo:
            Bí thư Đảng ủy:
Hồ Đình Kỳ
            Phó Bí thư Đảng ủy: Ksor Thiết                           
            Chủ tịch HĐND: 
Hồ Đình Kỳ
            Phó Chủ tịch HĐND: Võ Thị Liêm
            Chủ tịch UBND: Rơ Châm Tiu
            Phó Chủ tịch UBND: Đoàn Thị Bình

            Phó Chủ tịch UBND: Rơ Lan Dut
                                             
V. UBND xã Ia Kla
1. Thông tin liên hệ:
            Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Ia Kla– Đức Cơ
            Điện thoại: 0593846312
2. Lãnh đạo:
            Bí thư Đảng ủy: Vũ Đức Thậm
            Phó Bí thư Đảng ủy: RMah Lih
            Chủ tịch HĐND:
Vũ Đức Thậm
            Phó Chủ tịch HĐND: Ksor Thâm
            Chủ tịch UBND: Ksor Kre
            Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Đồng
                                          
VI. UBND xã Ia Krêl
1. Thông tin liên hệ:
            Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Ia Krêl– Đức Cơ
            Điện thoại: 0593846131
2. Lãnh đạo:
            Bí thư Đảng ủy: Hồ Trung Kiên
            Phó Bí thư Đảng ủy: Ksor Ngék
            Chủ tịch HĐND: Hồ Trung Kiên 
            Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Nhân
            Chủ tịch UBND: 
Nguyễn Thị Thúy Loan
            Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Hùng
            Phó Chủ tịch UBND: Ksor Chắt
                                              
VII. UBND xã Ia Kriêng
1. Thông tin liên hệ:
           Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Ia Kriêng– Đức Cơ
            Điện thoại: 0593846306
2. Lãnh đạo:
            Bí thư Đảng ủy: 
Rơ Châm H' Thanh
            Phó Bí thư Đảng ủy: Siu Viên
            Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Thu Hoài
            Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Quang
            Phó Chủ tịch UBND:
Kpuih Chuil
VIII. UBND xã Ia Lang
1. Thông tin liên hệ:
            Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Ia Lang– Đức Cơ
            Điện thoại: 0593846138
2. Lãnh đạo:
            Bí thư Đảng ủy:
Siu Uih
            Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Đình Tuấn
            Chủ tịch HĐND: Siu Uih
            Phó Chủ tịch HĐND: Lưu Văn Thanh
            Chủ tịch UBND: Hà Xuân Minh
            Phó Chủ tịch UBND: Kpuih Bơn

IX. UBND xã Ia Nan
1. Thông tin liên hệ:
            Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Ia Nan – Đức Cơ
            Điện thoại: 0593849726
2. Lãnh đạo:
            Bí thư Đảng ủy-CT. HĐND: Rơ Lan Đức
            Phó Bí thư Đảng ủy: 
Nguyễn Văn Đức
            Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Bằng
            Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Thuý
            Chủ tịch UBND:
Bùi Thị Thanh
            Phó Chủ tịch UBND: Siu Ui
            Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Thuỷ
            
                                             

X. UBND xã Ia Pnôn
1. Thông tin liên hệ:
            Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Ia Pnôn – Đức Cơ
            Điện thoại: 0593849848
2. Lãnh đạo:
            Bí thư Đảng ủy: Rơ Châm Khiêm
            Phó Bí thư Đảng ủy: Rơ Châm H' Ngon
            Chủ tịch HĐND:
Rơ Châm Khiêm
             Chủ Tịch UBND: Phan Ngọc Tuấn
            Phó Chủ tịch HĐND: Rơ Châm Giáo            
            Phó Chủ tịch UBND: Rơ Châm Khuyết
                                             

 
   

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai