Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>
cctc.jpgI. Thường trực Huyện ủy:
 Untitled-(16).png
Untitled-(17).png

Untitled-(9).png
 
 
II. Ban tổ chức Huyện ủy
 
  - Họ và tên: Diệp Bảo Trung
- Năm sinh: 08/7/1969
- Quê quán: An Nhơn - Bình Định
- Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy
- Số điện thoại: 02693846393
   
  - Họ và tên: Rơ Châm H'Lệ
- Năm sinh: 05/04/1981
- Quê quán: Ia Pnôn - Gia Lai
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức
- Số điện thoại: 02693846230

III. Ban dân vận Huyện ủy
 
  - Họ và tên: Siu Thil
- Năm sinh: 10/04/1968
- Quê quán: Đức Cơ - Gia Lai
- Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận-Chủ tịch Mặt trận TQVN huyện
- Số điện thoại: 02693846072
   
   
 
IV. Ban tuyên giáo Huyện ủy
 
  Untitled-(18).png
  - Họ và tên: Phạm Thị Lựu
- Năm sinh: 02/05/1979
- Quê quán: Tuy Phước - Bình Định
- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
- Số điện thoại: 02693846229
 
V. Văn phòng Huyện ủy
   
  - Họ và tên: Nguyễn Trọng Quỳnh
- Năm sinh: 25/10/1984
- Quê quán: Gia Lộc - Hải Dương
- Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy
- Số điện thoại: 02693846393
 

VI. Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ
Untitled-(11).png
Untitled-(13).png

VII. Trung tâm Chính trị huyện

Untitled-(12).png
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai