Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>

cctc.jpg


I. Ủy ban Mặt trận tổ chức Việt Nam:
 
- Họ và tên: Siu Thil
- Năm sinh: 10/04/1968
- Quê quán: Đức Cơ - Gia Lai
- Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận-Chủ tịch Mặt trận TQVN huyện
- Số điện thoại: 02693846072

 
  - Họ và tên: Phan Đình Hải
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: Phó Chủ tịch Mặt trận TQVN huyện
- Số điện thoại: 0964727179
   
 
II. Liên đoàn lao động huyện:
   
  - Họ và tên: Lê Thị Khánh Hoà
- Năm sinh: 
- Quê quán: 
- Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn LĐ huyện
- Số điện thoại: 0988786846
 
III. Huyện đoàn:
  - Họ và tên: Lê Trọng Phúc
- Năm sinh: 20/03/1987
- Quê quán: Quảng Trị
- Chức vụ: Bí Thư
- Số điện thoại: 02693846247
  - Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh
- Năm sinh: 24/01/1985
- Quê quán: Thanh Hóa
- Chức vụ: Phó Bí Thư
- Số điện thoại: 02693846247
   
 
IV. Hội cựu chiến binh:
 
  - Họ và tên: Trần Văn Tuyển
- Năm sinh: 1960
- Quê quán: Nam Định
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Số điện thoại: 02693846245
  - Họ và tên: Vũ Ngọc Hồi
- Năm sinh: 20/8/1958
- Quê quán: Hải Dương
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Số điện thoại: 02693846245
 
V. Hội nông dân:
 
  - Họ và tên: Võ Minh Khôi
- Năm sinh: 20/8/1963
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 02693846246
  - Họ và tên: Siu H'An
- Năm sinh: 19/11/1976
- Quê quán: Gia Lai
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Số điện thoại: 02693846246
 
VI. Ban đại diện người cao tuổi:
 
  - Họ và tên: Nguyễn Văn Ánh
- Năm sinh: 07/7/1959
- Quê quán: Thái Bình
- Chức vụ: Phó Ban
- Số điện thoại: 02693848281
 
VII. Hội liên hiệp phụ nữ huyện:
 
  - Họ và tên: Rơ Ô H'Rin
- Năm sinh: 16/11/1978
- Quê quán: Ayunpa - Gia Lai
- Chức vụ: Chủ tịch
- Số điện thoại: 02693846248
  - Họ và tên: Đỗ Thị Mai
- Năm sinh: 01/09/1983
- Quê quán: Bố Trạch - Quảng Bình
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Số điện thoại: 02693846248

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai