CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Tình hình thu ngân sách 03 tháng đầu năm 2020
Năm 2020, dự toán ngân sách tỉnh giao 40.570 triệu đồng, trong đó: thu tiền sử dụng đất 10.000 triệu đồng, biện pháp tài chính 3.470 triệu đồng, thu thuế: 27.100 triệu đồng.

Tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn huyện
Tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn huyện
Để triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu 

Tạo điêu kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn khởi nghiệp sáng tạo
Tạo điêu kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn khởi nghiệp sáng tạo
Thực hiện Công văn số 515/UBND-KTTH ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 9/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tạo điều kiện cho DN khởi nghiệp sáng tạo; UBND huyện yêu cầu các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai các nội dung tại Chỉ thị số 9/CT...

Chi từ tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020.
Chi từ tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020.
UBND huyện ban hành Quyết dịnh số 392/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 phê duyệt nhiệm vụ chi từ tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020.

Tăng cường thu ngân sách nhà nước năm 2020
Tăng cường thu ngân sách nhà nước năm 2020
Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.

Hồ sơ nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Hồ sơ nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Ngày 20/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Default news teaser image
Giao kế hoạch vốn chương trình MTQG Xây dựng NTM (đợt 1)
Căn cứ kế hoạch đầu tư công năm 2020 từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia được thông qua tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa VI; UBND huyện quyết định giao hơn 20 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 1) cho 23 công trình, dự án tại các xã để triển khai thực hiện./.  

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp
Hỗ trợ tiêu thụ nông sản để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp
Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV tác động đến sản xuất và xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc; Vừa qua, Sở Công Thương ban hành văn bản về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung  

Default news teaser image
Hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới
Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới được diễn ra bình thường, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Vừa qua UBND tỉnh đã có công văn hướng dẫn các sở, ban ngành, UBND các huyện biên giới về việc hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng...

Kết quả thực hiện kiểm tra hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2019  huyện Đức Cơ
Kết quả thực hiện kiểm tra hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2019 huyện Đức Cơ
Năm 2019, 05 phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện gồm Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Y tế, phòng Văn hóa – Thông tin, phòng Tài nguyên – Môi trường đã tiến hành kiểm tra 212 hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

 |<  <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >  >| 
 |<  <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai