CHUYÊN MỤC

Tăng cường quản lý việc mua, bán  đối với thuốc có hoạt chất Molnupiravir
Tăng cường quản lý việc mua, bán đối với thuốc có hoạt chất Molnupiravir
Để đảm bảo việc quản lý và bán thuốc theo đơn trong đó có thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành; Sở Y tế vừa có Văn bản  yêu cầu Văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh; Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý việc mua, bán  đối với...

 Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện
Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện
Ngày 04/3/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện.

Default news teaser image
Kế hoạch tổ chức gặp mặt Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh năm 2022
Nhằm động viên, kích lệ Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện nhà; đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các thành phần kinh tế và tuyên dương các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn huyện năm 2022,...

Huyện Đức Cơ tăng cường chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
Huyện Đức Cơ tăng cường chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
UBND huyện vừa có Công văn số 444/UBND-KT về việc chống chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc...

 UBND huyện ban hành Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
UBND huyện ban hành Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
 Ngày 28/02/2022, UBND huyện đã ban hành Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của huyện Đức Cơ.

Ban Kinh tế-xã hội thành lập Đoàn giám sát về công tác quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính khác của cấp xã
Ban Kinh tế-xã hội thành lập Đoàn giám sát về công tác quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính khác của cấp xã
 Ngày 03/3/2022, Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện đã thành lập Đoàn giám sát về công tác quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính khác của cấp xã.

KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU QUA CỬA KHẨU QUỐC TẾ LỆ THANH TĂNG 118% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2021
KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU QUA CỬA KHẨU QUỐC TẾ LỆ THANH TĂNG 118% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2021
Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, trong tháng 1/2022, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt 9,98 triệu USD, tăng 27% so với tháng trước và tăng 118% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,27 triệu USD, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu đạt 5,71 triệu USD, tăng 254,6...

CHI CỤC THUẾ HUYỆN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THUẾ NĂM 2021
CHI CỤC THUẾ HUYỆN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THUẾ NĂM 2021
  Vừa qua, Chi Cục Thuế huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Đồng chí Trần Ngọc Phận- Phó Chủ tịch UBND huyện về dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hướng dẫn chuyển xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã.
Hướng dẫn chuyển xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã.
Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 95/UBND-NC ngày 17/01/2022 hướng dẫn việc chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện.

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GƯƠNG MẪU TIÊU DÙNG HÀNG VIỆT NAM
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GƯƠNG MẪU TIÊU DÙNG HÀNG VIỆT NAM
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới nhằm góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí tự lực, tự cường.​

 |<  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  >| 
 |<  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  >| 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai