CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 74/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Điểm tham quan du lịch cây di sản Việt Nam

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 73/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 84/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Di tích lịch sử chiến thắng Chư Ty.

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 83/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án đường liên xã Ia Krêl – Ia Kla, huyện Đức Cơ

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 82/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Thu thập, chỉnh lý, số hóa, khai thác dữ liệu Tài nguyên và Môi trường

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 81/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Thống kê đất đai hàng năm huyện Đức Cơ

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 80/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 79/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 87/NQ-HĐND

Nghị quyết số 87/NQ-HĐND, ngày 18/8/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2021

19/08/2021

8/19/2021

Nghị quyết 86/NQ-HĐND

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND, ngày 18/8/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

19/08/2021

8/19/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai