CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Chương trình 116/UBND-NC

Chương trình công tác quý I năm 2021 của UBND huyện

21/01/2021

1/21/2021

Chương trình 393/CTr-HĐND

Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2021

08/01/2021

1/08/2021

Nghị quyết 134/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bãi bỏ phòng Y tế huyện Đức Cơ

24/12/2020

12/24/2020

Nghị quyết 138/NQ-HĐND

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2021

24/12/2020

12/24/2020

Nghị quyết 137/NQ-HĐND

Nghị quyết và kết quả giám sát công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện

24/12/2020

12/24/2020

Nghị quyết 136/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021 của HĐND huyện

24/12/2020

12/24/2020

Chương trình 392/CTr-HĐND

Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện quý I năm 2021

29/12/2020

12/29/2020

Báo cáo 211/BC-HĐND

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri

14/12/2020

12/14/2020

Thông báo 128/TB-HĐND

Thông báo Kết quả kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá VI nhiệm kỳ 2016-2021

04/12/2020

12/04/2020

Báo cáo 12/BC-ĐGS

Báo cáo Kết quả giám sát " Công tác quản lý đất đai và cấp giấy CN QSD đất trên địa bàn huyện

23/10/2020

10/23/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai